אנחנו מאמינים שיכולת להנהיג שינוי לטובה, מתחילה בעשיית מעשים טובים, מכל סוג. שטוב מביא עוד טוב. 
כל לקוח חדש שמצטרף למשפחת C Interactive, עץ חדש נולד עם שמו.

treewite